КОГАТО ЗДРАВЕТО Е РАЗРУШЕНО

Често не искаме да ни съветват как да опазим здравето си, защото мислим, че това е наш проблем и другите не би трябвало да се опитват да ни влияят. Но дали е така?

Ето какво пише Елън Уайт в  ,,Ум, характер и личност“:

,,Мнозина чрез действията си са заявявали: „Не е работа на никого дали ям това или онова. Каквото и да правя, сам ще си нося последиците“.

Скъпи приятели, много грешите! Вие не сте единствените, които страдате от неправилния си начин на действие. Обществото, в което се намирате, също в голяма степен носи последиците от вашите грешки. Ако страдате от невъздържание в ядене и пиене, ние, които сме около вас или общуваме с вас, също биваме повлияни от вашите недъзи. Налага се ние също да страдаме заради вашия погрешен начин на действие.

Ако това намалява умствената или телесната ви сила, ние го чувстваме, когато сме във вашето присъствие. Ако, вместо да имате весел и бодър дух, сте мрачни, вие хвърляте сянка върху духа на всички околни. Ако сме тъжни, депресирани и смутени, вие бихте могли да ни покажете изходен път и да ни кажете утешителна дума, ако сте в състояние на добро здраве и имате ясен ум. Но ако мозъкът ви е толкова притъпен от неправилния начин на живот, че не можете да ни дадете правилен съвет, не претърпяваме ли и ние загуба? Вашето влияние не ни ли засяга сериозно?

Каква полза бихме имали от вашата преценка, ако нервната ви енергия е била изчерпана до крайност и жизнеността ви – ощетена поради неподходящо голямото количество храна в стомаха ви, та била тя и здравословна? Каква полза бихме имали от преценката на такива личности? Те гледат „през цяла маса несмляна храна“. Ето защо вашият начин на живот ни засяга! Невъзможно е човек да има погрешно поведение, без това да повлияе на другите.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2