ОБЕЩАНИЯ ЗА МАЙКИТЕ

 

 Работата на майката често ѝ се струва маловажна. Това е работа, която рядко е оценявана. Малко хора си дават сметка за множеството грижи и товари на майката. Дните ѝ са изпълнени с безброй дребни задължения, всяко от които изисква търпеливи усилия, самоконтрол, такт, мъдрост и жертвоготовна любов. И въпреки всичко това тя не може да се похвали с извършеното като с голямо постижение… Има чувството, че не е постигнала нищо особено. Но това не е така! Небесни ангели наблюдават претоварената от грижи майка и отбелязват бремето, което тя носи ден след ден. Името ѝ може да не е известно на света, но е записано в Книгата на живота на Божието Агне.

Исус познава бремето на всяко майчино сърце. Този, който е имал майка, бореща се с бедност и лишения, съчувства на всяка майка в нейния труд… Нека майките идват при Исус със своите трудности и проблеми. Те ще намерят достатъчно благодат, която да им помогне в грижите за техните деца. Портите са широко отворени за всяка майка, която желае да постави бремето си в краката на Спасителя.

Никое дело не може да се сравнява с това на християнската майка. Тя се заема с работата си със съзнанието, че трябва да отгледа и възпита децата си в наставление от Господа. Колко често чувства отговорността си като по-тежка, отколкото може да понесе. И колко скъпоценна е тогава привилегията да занесе всичко при своя състрадателен Спасител в молитва! Тя може да постави бремето си в краката Му и да намери в Неговото присъствие силата, която ще я поддържа и ще ѝ дава кураж, надежда, бодрост и мъдрост в часовете на най-голямо изпитание. Колко е сладко за претоварената от грижи майка съзнанието за такъв Приятел във всичките ѝ трудности! Царят на престола си не върши по-възвишено дело, отколкото майката. Тя е царицата на дома. В нейна власт е оформянето на характера на децата ѝ, за да станат годни за по-висшия, безсмъртен живот.

Когато съдът започне и книгите се отворят…, мнозина ще вдигнат короните си пред очите на събраната Вселена и посочвайки към своята майка, ще кажат: „Тя направи от мене всичко, което съм, чрез Божията благодат. Нейните наставления и молитви са били благословение за моето вечно спасение!”

Ако майките ходеха по-често при Христос и му се доверяваха по-пълно, товарът им щеше да бъде по-лек и щяха да намерят почивка за душите си.

Вашият състрадателен Изкупител ви наблюдава с любов и милост, готов да чуе вашите молитви и да ви окаже помощта, от която се нуждаете. Той познава бремето на всяко майчино сърце и е негов най-добър Приятел във всеки непредвиден случай. Вечните ръце подкрепят богобоязливата и вярна майка.

Майки, помнете, че във вашата работа ще ви оказва помощ Твореца на Вселената. В Неговата сила и чрез Неговото име можете да водите децата си така, че да бъдат победители… Вашият състрадателен Спасител бди над вас с любов и съчувствие, готов да чуе молитвите ви и веднага да ви окаже помощ там, където най-много се нуждаете от нея – в работата ви и през целия ви живот.

Има Бог в небесата и светлината и славата от Негови престол почиват над вярната майка, когато тя се старае да възпитава децата си така, че да противостоят на влиянието на злото.

Майките са под нежната грижа на небесни ангели. С каква заинтересованост Господ Исус хлопа на вратата на семейства, където има малки дечица, за да бъдат те възпитани и здрави! Колко нежно наблюдава майчиния интерес и колко тъжен се чувства, когато види дечицата си занемарени.

Големи отговорности лежат върху вас, майки! С пламенни молитви от вяра можете да раздвижите Ръката, която държи света… Молитвите на майката християнка не остават незачетени от Бащата на всички хора!

Великият стимул за трудещата се и претоварена майка трябва да бъде фактът, че всяко дете, правилно възпитано и притежаващо украшение на кротък и смирен дух, ще бъде годно за небето и ще блести в дворовете на Господа.

Трябва да отиваме при Исус и да Му казваме всичките си нужди. Можем да Му занесем както най-големите и трудности, така и дребните си грижи и смущения. Каквото и да възникне, какво и да ни смущава или потиска, трябва да го занасяме при Господа в молитва.

Нужно е да се доверяваме ежедневно, ежечасно на Христос. Той е обещал, че какъвто е денят, такава ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат можем да носим всички товари на настоящето и да изпълняваме задълженията на деня.