1. ХРИСТИЯНСКО ПОВЕДЕНИЕ

 

Ние сме призовани да бъдем благочестив народ, който мисли, чувства и действа в хармония с принципите на небето. За да може Духът да  пресътвори в нас характера на нашия Господ, необходимо е да се занимаваме само с неща, които ще дадат на живота чистота, здраве и радост. Това означава развлеченията и забавленията ни да бъдат съобразени с най-възвишените критерии за християнство, християнски вкус и красота. Докато признаваме културните различия, в същото време облеклото ни трябва да бъде просто, скромно и чисто, подобаващо на хора, чиято красота не се състои във външност, а в нетленната красота на благороден и смирен дух. Това означава също, че след като нашето тяло е храм на Светия Дух, нужно е да се грижим за него разумно. Заедно с достатъчно физически упражнения и почивка е добре да възприемем и възможно най-здравословната диета и да се въздържаме от нечистите и вредни храни, за които Писанието говори.  Тъй като алкохолните напитки, тютюнът, своеволната употреба на лекарства и наркотици са опасни за нашето тяло, следва да се въздържаме и от тях. Нека приемаме нещата, които поставят нашите мисли и тела под ръководството на дисциплината на Христос, Който желае здрави, радостни, разумни човешки същества.

(Римляни 12:1,2; 1 Йоаново 2:6; Ефесяни 5:1-21; Филипяни 4:8; 2 Коринтяни 10:5,6; 6:14-7:1; 1 Петрово 3:1-4; 1 Коринтяни 6:19,20; 10:31; Левит 11:1-47; 3 Йоаново 2 гл.)