БОЖИЕТО ЦАРСТВО НАБЛИЖИ

 

 “Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие…Идването на Месия бе възвестено най-напред в Юдея…Над Витлеемските хълмове ангели бяха провъзгласили раждането на Исус…В Юдея Христос бе намерил Своите първи ученици. Тук премина по-голямата част от службата Му.” КВ – 127 стр.

“Ако водачите на Израил бяха приели Христос, Той би ги почел като Свои вестители, които да занесат евангелието на света. Първо на тях бе дадена възможността да станат вестители на царството и благодатта на Бога. Но Израил не разпозна това време.” КВ – 127 стр.

“Светлината и спасението на хората бяха отхвърлени от духовните авторитети в дните на Исус така, както бяха отхвърляни и във всяко следващо поколение…Малцина слушат Божия глас, готови да приемат истината по какъвто и начин тя да бъде представена.” КВ – 127 стр.

“Народът в Галилея бе презиран от равините в Ерусалим като груб и неучен, но той представляваше по-благоприятно поле за делото на Спасителя. Хората бяха по-сериозни и по-искрени, по-малко завладяни от манията за величие. Техните умове бяха по-отворени за истината.” КВ – 128 стр.

“Никога преди по света не бе имало период като този. Небето бе слязло долу при хората. Гладни и жадни души, дълго чакали изкуплението на Израил, сега тържествуваха поради благодатта на един милостив Спасител.” КВ – 128 стр.

“През пролетта на 31 г. сл. Хр. Христос – истинската Жертва, бе принесен на Голгота. Тогава завесата на храма се раздра на две, показвайки, че светостта и значението на жертвената служба са премахнати. Дошло бе времето земната жертва и приносът да престанат.” КВ – 128,129 стр.

“Времето за идването на Христос, Неговото помазване от Светия Дух, смъртта Му и даването на евангелието на езичниците бяха специално посочени. За еврейския народ бе привилегия да разбира тези пророчества и да разпознае тяхното изпълнение в мисията на Исус. ” КВ – 129 стр.

“Говорейки за пророчеството, дадено на Даниил по отношение на тяхното време, Той каза: “Който чете, нека разбира” (24:15 Матей 24:15)… Спасителят бе говорил чрез всички пророци: “Христовият дух, който беше в тях”, “предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите” (1Петрово; 1:11 1Петрово 1:11).” КВ – 129 стр.

“Наистина Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците”. Докато “скритото принадлежи на Господа, нашия Бог”, “откритото принадлежи на нас и на децата ни до века- “ (Амос; 3:7 29:29 Амос 3:7; Второзак. 29:29). Бог ни е дал тези неща и Неговото благословение ще придружава смиреното молитвено изследване на пророческите писания.” КВ – 129 стр.

“Както вестта за Христовото първо идване оповести за царството на Неговата благодат, така и вестта за второто Му идване оповестява за царството на Неговата слава. И втората вест, както и първата, е основана върху пророчествата. Думите на ангела към Даниил за последните дни трябва да бъдат разбрани в края на времето.” КВ – 129 стр.

“Самият Спасител дава знаци за Своето идване и казва: “- когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство- Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка- Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син” (21:31,34,36 Лука 21:31,34,36).” КВ – 129 стр.

“Ние сме стигнали до периода, предсказан от тези писания. Времето на края е настъпило. Виденията на пророците са разкрити и техните тържествени предупреждения ни показват, че нашият Господ ще дойде в слава съвсем скоро.” КВ – 129 стр.

“Евреите погрешно тълкуваха и прилагаха Божието слово и не разбраха времето на тяхното “посещение”… Земните амбиции ги бяха погълнали и духовното царство им се предлагаше напразно.” КВ – 129,130 стр.

“Така и днес царството на този свят поглъща мислите на хората и те не забелязват бързото изпълнение на пророчествата и знаменията за бързо приближаващото се Божие царство.” КВ – 130 стр.

“Въпреки че не знаем часа за идването на Господа, можем да знаем кога Той приближава. “И така, да не спим както другите, но да бъдем будни и трезвени” (1Сол.; 5:4-6 1Сол. 5:4-6).” КВ – 130 стр.

КВ – Копнежът на вековете