ОБЕЩАНИЯ ЗА ПОСЛУШНИТЕ

 

 Когато послушанието към Бога е в сърцето на човека, когато се полагат усилия в тази насока, Исус приема това разположение и тези усилия като възможно най-доброто служене и допълва недостатъка със собствените Си Божествени заслуги.

Господ е определил всяка душа, която е послушна на Неговото слово, да има и Неговата радост, Неговият мир, постоянната проява на Неговата сила. Такива хора са винаги по-близо до Бога не само когато коленичат пред Него в молитва, но и когато изпълняват ежедневните си задължения. Той е приготвил за тях място, където да обитават заедно с Него.

Бог има цяло небе, пълно с благословения за онези, които Му сътрудничат. Всички, които са Му послушни, могат с доверие да претендират за изпълнението на Неговите обещания.

Скъпоценни обещания са записани с единственото условие да се съобразяваме с Божиите изисквания. Небето е пълно с най-богатите благословения, които чакат да бъдат дадени. Ако чувстваме нуждата си и идваме при Бога с искрена и сериозна вяра, ще бъдем доведени в тясна връзка с Небето и ще станем проводници на светлина за света.

Ходещите в пътя на послушанието ще се сблъскват с много пречки. Силни и много хитро прикрити влияния може да ги обвързват със света. Но Господ е в състояние да осуети силата на всеки инструмент, който действа за поражението на Неговите избрани. Чрез силата Му те могат да победят всяко изкушение и да преодолеят всяка трудност.

Господ ще почете и въздигне всяка чистосърдечна и сериозна личност, която се стреми да ходи пред Него в съвършенството на Христовата благодат. Никога няма да изостави, нито ще пренебрегне скромната, трепереща душа.

Не хвърляйте безчестие върху Исус, като се съмнявате в Неговите безценни обещания… Те са за всички, които пазят заповедите Му и се съобразяват с волята Му.

Никой не е определен да понесе Божия гняв, докато истината не е била ясно представена в съзнанието и на съвестта му и не е била отхвърлена от него… Указът няма да се издаде срещу хората сляпо. Всеки трябва да има достатъчно светлина, за да вземе своето решение с разум.

За послушните на Божията воля няма да има безнадеждно време в този живот.

Бог иска от нас да покоряваме волята си на Неговата, но не желае да се отказваме от каквото и да било, което е за наше добро. Никой не може да бъде щастлив, докато посвещава живота си на егоистично угаждане на себе си. Животът в послушание на Бога е най-мъдрият избор за нас, защото носи сигурния резултат на мир, удовлетворение и щастие.

Ако хората се съобразяваха с волята на Бога, щяха да разбират плана на Неговото управление. Небето щеше да отвори своите съкровища от благодат и слава за тях. Човешките същества биха били напълно различни от онова, което са сега. Обогатявайки се от мината на истината, те биха били облагородени. Тайната на изкуплението, въплъщението и жертвата на Христос не биха били, както са сега, смътни в нашите умове. Не само биха разбирани по-добре, но и много по-високо щяха да бъдат ценени.

Тези, които наистина желаят да бъдат научени от Бога и да ходят в Неговия път, имат сигурното обещание, че ако усещат липса на мъдрост и искат от Бога, ще им се даде щедро, без да бъдат укорявани.

Никъде другаде няма безопасност, освен в стриктното послушание на Божието Слово. Всички обещания на Бога са дадени при условие за вяра и послушание. Несъобразяването с Божиите заповеди ще възпрепятства изпълнението на богатите обещания от Писанието, предназначени за нас.

Онези, които се обърнат към Спасителя с цялото си сърце, душа и ум, ще намерят в Него сигурност… Той знае точно онова, от което се нуждаем, точно онова, което можем да понесем, и ще ни даде благодат, за да устоим на всяко изпитание и проба, което Той допуска до нас.

Послушанието на Божиите заповеди ще остави имената ни в Книгата на живота на Агнето.

Вярното и твърдо послушание на думите на Христос прави хората чисти по ум, решителни в намеренията им и верни във всяко положение на живота.

Не слушателите, но изпълнителите на Словото са тези, които ще спечелят вечния живот.