ПРЕДОТВРАТИМО СТРАДАНИЕ

Има безброй различни тъжни случаи, който могат да бъдат избегнати.Те са резултат от поведението ни, плод на злоупотреба с нашата свобода. От мига, в който придобием силата да избираме сами, трябва да пожъне последиците от това. Нещастието ни не е само технически проблем: то е също, а може би най-вече резултат от поемане на погрешен път. Всички сме малко или много виновни за загубата на точки от житейския ни ,,шофьорски талон“. Неразумен избор, рисковано поведение, лоши навици, безотговорни действия, невярност… един безкраен списък от грешки ни напомня,  че много решения идват с болезнени последици, повечето от които биха могли да се избегнат. При все това често поемаме риска да страдаме или дори да умрем, защото отказваме да спазваме определени ограничения. Ако не правим по-добър избор, всички ще продължим да страдаме ненужно и ще пожънем болезнени и ненужни последствия.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/