ОБЕЩАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

 Родителите може с основание да питат кой е в състояние да изпълни всички тези задължения. Бог единствен е тяхната сила и ако го нямат предвид и не търсят Неговата помощ и съвет, задачата им е наистина непосилна. Но чрез молитва, чрез изучаване на Библията и чрез сериозно и пламенно постоянство ще успеят да изпълнят по благороден начин своето важно задължение и ще бъдат възнаградени стократно за посветеното време и грижи.

В работата си за своите деца дръжте се за неизмеримата Божия сила. Поверявайте ги на Господа в молитва. Работете сериозно и неуморно за тях. Бог ще чуе вашите молитви и ще ги привлече при Себе Си. И някога във великия последен ден ще можете да ги представите пред Него с думите: „Ето аз и децата, които си ми дал”.

Делото на родителите е важно, тържествено, сериозно. Велик е техния дълг. Но ако изучават внимателно Божието Слово, ще намерят в него пълни наставления и много скъпоценни обещания, дадени за тях при условие, че изпълняват работата си вярно и добре.

Ако отивате при Бога със смирено и вярващо сърце, за да търсите ръководство в своите трудности, тогава ваша привилегия е да оставите случая си в Неговите ръце. Небето и земята може да преминат, но обещанията Му няма да пропаднат!

Родителите могат да разберат, че докато следват Божиите наставления при възпитанието на децата си, ще приемат помощ отгоре… Бог отбелязва вашата загриженост, сериозната ви работа, постоянното ви бдение. Чува вашите молитви. С търпение и нежност обучавайте децата си за Господа. Цялото небе се интересува от вашата работа… Бог ще се присъедини към вас, увенчавайки усилията ви с успех.

Когато изпълнявате задълженията си като родител със силата, дадена ви от Бога, с твърдото решение никога да не занемарявате усилията си, нито да изоставяте своя висок пост и дълга си да направите децата си онова, което Бог иска, тогава ще имате Неговото одобрение. Той знае, че вършите най-доброто, което можете и ще увеличи силата ви.

Когато работите за спасяването на децата си и поддържате своето ниво според високите стандарти на светостта, ще се появяват най-провокиращи изпитания. Но не отпускайте ръката си от Христос. Дръжте се здраво за Него. Той казва: „Нека се хванат за силата Ми, за да направят мир с Мене; и ще намерят мир с Мене”. Ще възникнат трудности. Ще се срещате с много и най-различни пречки. Но гледайте постоянно към Исус. Когато възникнат непредвидени случаи, питайте Го: „Какво да направя?” Колкото по-тежка е битката, толкова по-голяма е нуждата ви от помощта на вашия небесен Баща и толкова по-забележителна ще бъде спечелената победа.

Без човешки усилия Божиите усилия ще са напразни. Бог ще действа със сила, когато с изпълнена с доверие зависимост от Него родителите се събудят за свещената си отговорност и се стремят да възпитават децата си по правилен начин. Той ще сътрудничи на онези от тях, които внимателно и с молитва изработват собственото и на децата си спасение.

В каквото и друго да се случи да сбъркаме, нека бъдем постоянни в работата си за нашите деца. Ако те излязат от възпитанието на дома чисти и добродетелни, дори да заемат най-малкото и най-скромно място във великия Божи план за доброто на човечеството, работата ни никога не би била наречена неуспех.

Христос е взел необходимите мерки: на всеки родител, ръководен от Светия Дух, да се даде сила и благодат, за да бъде учител в своя дом. Такова обучение ще има правилно формиращо влияние.

Ако родителите работят с търпение и любов, стремейки се сериозно и усърдно да помогнат на децата си да достигнат най-висшия образец на чистота и скромност, ще успеят.

Делото на мъдрите родители никога няма да бъде оценено от света, но когато съдилището седне и книгите се отворят, техният труд ще се яви такъв, какъвто Бог го вижда и ще бъде възнаграден пред хора и пред ангели… Ръководенето и изграждането на детския характер им е коствало сълзи, безпокойства и безсънни нощи, но делото е извършено добре и родителите ще чуят от Господа: „браво, добри и верни служителю!”

И за нас, заетите с обикновените дейности на живота, Небето може да изглежда много близо! Ангели от небесните дворове ще придружават стъпките на всички, които живеят според Божията воля.