1. СЛУЖБА НА ХРИСТОС В НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ

На небето има светилище, истинското светилище, което Господ е издигнал, а не човек. В него Христос служи за нас, правейки на  разположение на вярващите ползите от Своята изкупителна жертва, предложена на кръста веднъж за всички. Той е въведен в длъжност като наш  велик Първосвещеник и е започнал Своята застъпническа служба по времето на Своето възнесение. През 1844 г., в края на пророческия период от 2300 денонощия, Той е влязъл във втората и последна фаза на изкупителната си служба. Тя е дело на изследвателски съд, който е част от окончателното ликвидиране на греха, символизирано чрез очистването на старото еврейско светилище в Деня на умилостивението. В  тази символична служба светилището се е очиствало с кръв от жертвени животни, но небесните неща се очистват чрез съвършената жертва на Исусовата кръв. Издследователският съд открива на небесните разумни същества кой измежду мъртвите е заспал  в  Христос и се смята за достоен да има дял в първото възкресение. Разкрива също кой измежду живите пребъдва в Христос, пази заповедите на Бога и вярата в Исус и чрез Него може да бъде преселен във вечното Му царство. Този съд постановява правото на Бога да спасява вярващите в Исус. Съдът обявява, че останалите верни на Бога ще приемат царството. С края на тази Христова служба приключва благодатното време за хората преди Второто пришествие.

(Евреи 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16,17; Даниил 7:9-27; 8:13,14; 9:24-27; Числа 14:34; Йезекил 4:6; Левит 16 гл.; Откровение 14:6,7; 20:12; 14:12; 22:12)