1. ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

 

Второто идване на Христос е блажената надежда на църквата, великата кулминационна точка на Евангелието. Идването на Спасителя ще бъде буквално, лично, видимо и всесветско. Когато Той се завърне,  праведните мъртви ще бъдат възкресени и заедно с праведните живи ще бъдат прославени и взети на небето,    а неправедните ще умрат. Почти съвършеното изпълнение на повечето фази на пророчеството заедно със сегашното състояние на света показват, че идването на Христос е близо. Времето за това събитие не е посочено и затова сме увещавани да бъдем готови по всяко време.

(Тит 2:13; Евреи 9:28; Йоан 14:1-3; Деяния на Апостолите 1:9-11;  Матей 24:14; Откровение 1:7; Матей 24:43,44; 1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:51-54; 2 Солунци 1:7-10; 2:8; Откровение 14:14-20; 11:19-21; Матей 24 гл.; Марк 13 гл.; Лука 21 гл.; 2 Тимотей 3:1-5; 1 Солунци 5:1-6)