1. СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 

Заплатата на греха е смърт. Но Бог, Който единствен е безсмъртен, ще дари вечен живот на своите изкупени. До онзи ден смъртта е едно несъзнателно състояние за всички хора. Когато Христос, Който е нашият живот, се появи, възкресените праведни и живите праведни ще бъдат прославени и грабнати да посрещнат техния Господ. Второто възкресение на неправедните ще стане 1000 години по-късно.

(Римляни 6:23; 1 Тимотей 6:15,16; Еклесиаст 9:5, 6; Псалом 146:3,4; Йоан 11:11-14; Колосяни 3:4; 1 Коринтяни 15:51-54; 1 Солунци 4:13-17; Йоан 5:28,29; Откровение 20:1-10)