28. НОВА ЗЕМЯ

На новата земя, в която живее правда, Бог ще осигури вечния дом на изкупените и една съвършена обстановка за вечен живот, любов, радост и познание в Неговото присъствие. Защото там сам Бог ще живее с народа Си, а страдание и смърт ще са изчезнали. Великата борба ще приключи и грях няма да има вече. Всички неща, одушевени и неодушевени ще свидетелстват, че Бог е любов. И Той ще царува навеки. Амин.

(2 Петрово 3:13; Исая 35 гл.; 65:17-35; Матей 5:5; Откровение 21:1-7; 22:1-5; 11:15)