1. ОТЕЦ

 

Бог, вечният Отец, е Творецът, Източникът, Вседържителят и Суверенът на цялото творение. Той е справедлив и свят, милостив и пълен с благодат, бавен на гняв и изобилстващ с постоянна любов и вярност. Качествата и силите, изявени в Сина и в Светия Дух са също откровения на Отец.

(Битие 1:1; Откровение 4:11; 1 Коринтяни 15:28; Йоан 3:16; 1 Йоаново 4:8; 1 Тимотей 1:17; Изход 34:6, 7; Йоан 14:19,20)