3 стъпки в процеса на прошката

Стъпка 1

 1. Направете списък или помислете за хора/събития, които са ви наранили.
 2. Запитайте се:
 • Защо е толкова трудно да простя в този конкретен случай?
 • Как този неразрешен проблем засяга моя живот, моето здраве и връзката ми с Бога и другите хора?
 • Какви чувства възникват всеки път, когато си спомня за това?
 • Какво може да ми помогне да простя?
 • Какво конкретно трябва да простя и да забравя?

Въпреки че отговорите на всеки от тези въпроси могат да бъдат различни, истината е, че не е необходимо нещо особено, за да простим. Просто трябва да вземем решението; да решим, че ще простим.

 Стъпка 2

– Вземете решение да простите.

– Молете се за това.

– Разкажете на Бога за чувствата си, болките и т.н.

– Положете другия човек и последиците в ръцете на   Господа.

– Молете се за този, който ви е наранил (Мат. 5:44).

Стъпка 3

 • Помислете: Кой е отговорен за моите чувства на болка и мъка? За неспособността да простя?
 • Решете каква ще е стратегията ви: Какво ще направя, ако болката и мъката отново се върнат в бъдеще? Най-добре е да си напомняме за решението си и да си казваме: „Стига! Повече не живея в миналото! Живея в настоящето и ще навляза в бъдещето като свободен човек!“

Прошката освобождава другите от нашата критика, освобождава и нас от затвора на нашите собствени отрицателни мисли и чувства. Както е казал някой: „Не можем всеки ден да гълтаме отрова и да очакваме някой друг да умре“. Помнете също, че когато Бог вижда пропасти, Той строи мостове (Робърт Шулър).

В Марк 11:25 четем: „И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения“. А Павел ни съветва: „Бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас“ (Ефесяни 4:32).

„Библията ни учи да обичаме ближните си и да прощаваме на враговете си. Сигурно защото те често са едни и същи хора“ (Галина Стийл).

Има разлика между решението да простим и емоционалната прошка. Те не са еднакви и все още може да изпитвате определени чувства, дори когато сте взели решението да простите. Емоционалното лечение може да отнеме известно време. Въпреки това продължавайте да си напомняте решението. Не допускайте отрицателни мисли. Истинското изцеление настъпва, когато решението и чувствата, свързани с прошката, казват едно и също нещо: вие сте простили на този човек. Как разбирате, че сте стигнали до този момент? „Разбирате, че сте простили на някого, когато той или тя преминават през ума ви без да причиняват болка“ (Карил Хънтли).

Ние не можем да контролираме някои неща в живота си. Хората вземат правилни и неправилни решения; те са на различни нива на зрелост. Могат да нараняват и засягат другите. Обаче прошката е белег за зрелост!

Ние можем да решим да бъдем проводник на положителна промяна, независимо от всичко. Силата да направим това и да простим идва отгоре.

Разказва се за една дама, която направила невероятна промяна в градината си. Постоянно садяла нарциси години наред и накрая петте акра земя се превърнали в прекрасна градина! Всеки, който посетял това красиво място, виждал знак със следните думи:

„Отговори на въпросите, които вероятно ще зададете:

 • 50 000 луковици
 • Една по една, от една жена. Две ръце, два крака и един мозък.
 • Започнато в 1958 г. (http://www.poeticexpressions.co.uk/ThedaffodilPrinciple.htm).

Какъв благороден проект! По една луковица. По една стъпка в положителната посока може накрая да промени градината на вашия живот.

Нека да помним, че хората, които правят другите щастливи, са най-щастливите личности! Нека се стараем да носим щастливи минути на хората, защото:

 • Щастливите минути се превръщат в щастливи часове.
 • Щастливите часове се превръщат в щастливи дни.
 • Щастливите дни се превръщат в щастливи месеци.
 • Щастливите месеци се превръщат в щастливи години.
 • И щастливите години се превръщат в щастлив живот!

Реши да бъдеш свободен

„Едно от най-дълготрайните удоволствия, които можете да преживеете, е да изпитате нахлуването на онова чувство, когато искрено сте простили на враг – независимо дали той знае това или не“ (А. Батиста).

Да простя или да не простя? Това е вашият избор! Но небесният ви Баща е готов да ви помогне да прилагате Божествената благодат в действие и да навлезете свободни в бъдещето!

Галина Стийл, „Силата да прощаваш”, семинар

Превод: Йорданка Дейчева