ПОКАНАТА

 

 “Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.” Тези утешителни думи бяха отправени към множеството, което следваше Исус…Всички отрудени и обременени могат да дойдат при Него.” КВ – 193 стр.

“Исус погледна към нещастните и омъчнените – онези, чиито надежди бяха разбити и които се опитваха да задоволят копнежа на душата със земни радости – и ги покани да намерят утеха в Него.” КВ – 193 стр.

“С тези думи Христос се обръща към всяко човешко същество. Независимо дали осъзнават това или не, всички са отрудени и обременени. Върху всички има товар, който само Исус може да свали. ” КВ – 193 стр.

“Най-тежкото бреме, което носим, е бремето на греха. Ако бяхме оставени сами да го носим, то би ни смазало. Но безгрешният Бог зае нашето място…Той понесе товара на нашата вина.” КВ – 193 стр.

“Исус ще свали тежестта от уморените ни рамене. Той ще ни даде покой. Той ще понесе и тежестта на грижите и скърбите. Исус ни кани да прехвърлим всяка наша грижа на Него, защото ние сме в сърцето Му.” КВ – 193 стр.

“ По-старият Брат на човечеството стои до вечния трон. Наблюдава всяка душа, която се обръща към Него като към Спасител… Изкушаван ли си? Той ще те избави. Слаб ли си? Ще ти даде сила. Невеж ли си? Ще те просвети. Наранен ли си? Ще те излекува.” КВ – 193 стр.

“Каквито и да са вашите вълнения и изпитания, представете случая си на Бога. Духът ви ще бъде подкрепен, за да може да издържи. Пред вас ще се открие път за освобождаване от смущенията и трудностите.” КВ – 194 стр.

“Колкото по-слаби и безпомощни знаете, че сте, толкова по-силни ще станете чрез Неговата сила. Колкото по-тежко е бремето, толкова по-блажена е почивката, когато го прехвърлите върху Този, Който ще го понесе.” КВ – 194 стр.

“Вземете Моето иго върху си”, апелира Исус. Игото, т. е. хомотът, е средство за работа… С този пример Христос ни учи, че сме призовани да служим през целия си живот. Ние трябва да понесем върху себе си игото на Христос, за да бъдем Негови съработници.” КВ – 194 стр.

“Игото, което ни обвързва със службата за Бога, е Божият закон. Великият закон на любовта, разкрит в Едем, провъзгласен на Синай, а в Новия завет изписан в сърцата, е законът, който свързва човека с Божията воля.” КВ – 194 стр.

“Ако бяхме оставени да следваме собствените си наклонности, да ходим там, накъдето ни насочват нашите желания, бихме попаднали в редиците на сатана и бихме приели качествата му. Затова Бог иска да се придържаме към Неговата воля, която е възвишена, величава и облагородяваща.” КВ – 194 стр.

“Любовта към Бога, стремежът да се защити Неговата слава и любовта към падналото човечество доведоха Исус на Земята, за да страда и умре. Това бяха чувствата, които ръководеха живота Му. Той препоръчва и ние да възприемем тези принципи.” КВ – 194 стр.

“Има мнозина, чиито сърца страдат под товар от грижи, тъй като се опитват да достигнат стандартите на света… За да задоволят своите амбиции и светски прищевки, нараняват съвестта си и се натоварват с допълнителния товар на угризенията…Нашият Господ изисква от хората да отхвърлят ярема на робството. Той ги поканва да приемат Неговото иго.” КВ – 194 стр.

“Безпокойството е сляпо и не може да надникне в бъдещето, а Исус вижда края от самото начало. За всяка трудност Той има средства, които да донесат облекчение.” КВ – 194 стр.

“Небесният ни Отец има хиляди начини да се погрижи за нас, но ние не знаем нищо за тях. Онези, които приемат да поставят службата за Бога и Неговия авторитет над всичко, ще открият как затрудненията изчезват и нозете им застават на прав път.” КВ – 194 стр.

“Научете се от Мене – каза Исус, – защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.” Ние трябва да влезем в училището на Христос, за да се научим от Него на кротост и смирение.” КВ – 194 стр.

“Изкуплението е процесът, чрез който душата се подготвя за Небето. Такава подготовка означава опознаване на Христос; означава освобождаване от идеи, навици и обичаи, които са били придобити в училището на княза на тъмнината. Душата трябва да бъде освободена от всичко, което се противопоставя на верността към Бога.” КВ – 195 стр.

“В сърцето на Христос, където царуваше съвършена хармония с Бога, имаше съвършен мир…Макар и изправен пред най-голямо противопоставяне и жестоко отношение, Той запазваше Своята решителност.” КВ – 195 стр.

“Но мнозина, които твърдят, че са Негови последователи, са с неспокоен и угрижен дух, защото се страхуват да се доверят на Бога. Не Му се предават изцяло, тъй като не искат да приемат последствията от такова пълно себепредаване. Ако не сторят това, те няма да могат да намерят мир.” КВ – 195 стр.

“Любовта към собственото Аз е, което води до безпокойство. Когато се родим “отгоре”, ние ще имаме същите помисли, които бяха в Исус – помислите, накарали Го да се смири, за да бъдем спасени.” КВ – 195 стр.

“Тогава няма да търсим най-почетното място. Ще имаме желание да седим в нозете Му и да се учим от Него.” КВ – 195 стр.

“Стойността на делото ни е съразмерна с вложения в нас Свети Дух. Упованието в Бога облагородява ума и ние получаваме търпение и ръководство на душите си.” КВ – 195 стр.

“Когато нашата воля се слее с Божията воля и ние използваме Неговите дарове за благословение на другите, ще открием, че бремето на живота е леко. Този, който върви по пътя на Божиите заповеди, върви заедно с Христос, а в Неговата любов сърцето намира покой.” КВ – 195 стр.

“Всички, които приемат Христос чрез словото Му, предадат душите си под Негово покровителство и живота си под Негово разпореждане, ще намерят мир и спокойствие. Нищо от света не може да ги натъжи, когато Исус ги радва със Своето присъствие.” КВ – 195 стр.

“Животът ни може да прилича на плетеница, но ако се посветим на мъдрия Творец, Той ще създаде начин на живот и характер, които да бъдат за Негова прослава.” КВ – 195 стр.

“Характерът, който отразява славата и естеството на Христос, ще бъде приет в Божия рай. Обновените човешки същества ще ходят с Бога, облечени в бяло, защото са достойни.” КВ – 195 стр.

“Тъй като чрез Исус “влизаме в почивка”, Небето започва тук. Ние отговаряме на Неговата покана “елате, научете се от Мене” и по този начин започваме вечния живот.” КВ – 195 стр.

“Небето означава непрестанно приближаване до Бога чрез Христос. Колкото по-дълго сме в Небето на блаженството, толкова повече слава ще ни бъде открита; колкото повече опознаваме Бога, толкова по-голямо ще бъде нашето щастие.” КВ – 195,196 стр.

“Когато вървим с Христос в този живот, ние можем да бъдем изпълнени с Неговата любов, задоволени с Неговото присъствие. Всичко, което човешкото естество е в състояние да понесе, можем да получим още тук. Но какво е това в сравнение с бъдния живот?” КВ – 196 стр.

КВ – Копнежът на вековете