1. СИН

 

Вечният Бог-Син е въплътен в Исус Христос. Чрез Него са сътворени всички неща, чрез Него е изявен Божият характер, спасението на човечеството е осъществено чрез Него и светът ще бъде съден чрез Него. Вечният и истински Бог става и истински човек – Исус Христос. Той е заченат от Светия Дух и е роден от  девицата Мария. Живял е и е изпитал изкушения като човешко същество, но е дал идеален пример за Божията правда и любов. Той е изявил Божията сила чрез чудесата, които е извършил, и е утвърден като  Божия избран Месия. Доброволно е страдал и е умрял на кръста за нашите грехове и  вместо  нас. Възкресен  е от мъртвите и е издигнат за свещеник в небесното светилище, за да служи за нас. Той ще дойде отново в слава за окончателното избавление на Своя народ и за възстановяването на  всички неща.

(Йоан 1:1-3, 14; Колосяни 1:15-19; Йоан 10:30; Римляни 6:23; 2 Коринтяни 5:17-19; Йоан 5:22; Лука 1:35; Филипяните 2:5-11; Евреите 2:9-11; 1 Коринтяни 15:3, 4; Евреите 8:1, 2; Йоан 14:1-3)