ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИЛИЯ

„Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да поразя земята с проклетия“ (Мал. 4:5,6).

Дейността на Йоан Кръстител и служенето на тези, които в последните дни ще вървят в духа и силата на Илия, за да събудят хората от тяхната апатия, в много отношения съвпада. Тази дейност е точно това, което ние трябва да сторим в нашия век. Исус ще дойде втори път, за да съди света с правда.

Йоан Кръстител се отдели от приятелите си и от удоволствията на живота. Простотата в облеклото му от камилска вълна беше постоянен укор към екстравагантността и показността на еврейските свещеници и на народа като цяло. Неговата простичка, вегетарианска диета – див мед и рошкови, беше упрек към угаждането на апетита и лакомията, която властваше навред. Великата тема на духовната промяна трябва да се разпространява и да събуди интерес в обществото. Умереността във всичко трябва да бъде свързана с вестта, за да се отвърне Божият народ от идолопоклонничеството, екстравагантността в храненето, облеклото и други неща.

Себеотрицанието, скромността и умереността са изисквания за праведните, които Бог по особен начин благославя. Те трябва да бъдат представени на хората като контраст с екстравагантността и рушащите здравето навици на онези, които живеят в този век на деградация.