ИЗКАЧВАНЕ ПО СТЪЛБАТА НА ПЕТЪР

„То по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов“ (2 Петр. 1:5-7).

 

Насочете младежите към стълбата на Петър, състояща се от осем кръга, като ги поставите не на най-горния кръг, но на най-долния. Насърчете ги с искрена молба да се изкачат до самия връх.

Христос е стълбата. Основата е положена твърдо на земята в човешкото Му естество; най-горният кръг достига Божия трон в Неговото небесно естество. Човешкото естество на Христос обхваща падналата човешка същност, докато небесната Му природа се държи здраво за Божия трон. Ние сме спасени, като изкачваме кръг след кръг от стълбата и гледаме към Исус, като се прилепяме към Него; докато изкачваме стъпка след стъпка, ще достигнем до висотата на Христос. Така че вяра, добродетел, знание, въздържание, святост, братолюбие и милосърдие са кръговете от стълбата. Всички тези привлекателни качества трябва да бъдат изявени в Христовия характер; „защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос“.

Не бива да смятате, че трябва да чакате усъвършенстване първо на едно качество преди развиването на някое друго. Не, те трябва да се изграждат заедно; през всеки ден от живота си трябва да усъвършенствате благородните качества, да разкривате тяхната пълнота в Христовия характер.

Не се отчайвайте от огромното количество работа, която трябва да извършите в живота си, защото не се изисква да я изпълните наведнъж. Нека всяка ваша сила се разпределя за работата във всеки отделен ден – да се използва всяка ценна възможност, да се оценява подкрепата, която Бог ви дава, и да се отбележи напредък по стълбицата на прогреса. Помнете, че трябва да живеете ден след ден, но всеки ден според онова, което Господ ви подарява, и небесните архиви ще ви показват поверените ви привилегии и възможности. Можеш ли така да подредиш всеки ден, даден ти от Бога, че накрая да чуеш Господаря да казва: „Хубаво, добри и верни слуго!“.