ЧИСТ В СЪРЦЕТО И В ЖИВОТА

 

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (Мат. 5:8).

 

В Божия град няма да влезе нищо, което загрозява или осквернява. Всички, които са определени да живеят там, ще са очистили сърцата си още тук. В човека, който се учи от Исус, ще се изяви нарастващо отвращение към безотговорно поведение, непристоен език, неприлични мисли. Когато Исус пребивава в сърцето, ще присъства чистота и изисканост на мисълта и поведението.

Но думите на Исус имат по-дълбоко значение – не просто чист в онзи смисъл, в който светът разбира чистотата, но освободен от онова, което е плътско, чист от похот и сладострастие, но истински в скритите намерения и подбудите на душата, освободен от гордост и себичност, скромен, неегоистичен, непринуден.

Само тези, които си приличат, могат да се оценят взаимно. Докато не приемеш в собствения си живот закона на пожертвувателната любов, който е законът на Неговия характер, не можеш да познаеш Бога.

Когато Христос дὸйде в славата Си, грешните няма да издържат да го гледат. Светлината на присъствието Му представлява живот за онези, които Го обичат, и смърт за безбожните. Когато Той се появи, те ще се молят да бъдат скрити от лицето на Онзи, Който умря, за да ги спаси.

Но за сърцата, пречистени от обитаването на Светия Дух в тях, всичко е различно. Те могат да познаят Бога. Моисей бе скрит в цепнатината на скалата, когато му беше разкрита Божията слава; така само когато сме скрити в Христос, виждаме Божията слава.

Чрез вяра Го съзираме тук и сега. В ежедневния си опит разпознаваме добрината и съчувствието Му в изявата на Неговото провидение. Виждаме Го в характера на Сина Му. Чистите по сърце виждат Бога в ново, привлекателно състояние като техен Спасител; и докато съзират чистотата и красотата на характера Му, копнеят да отразяват Неговия образ. Приемат Го като Баща, Който жадува да прегърне покаялия се Свой син и сърцата им са изпълнени с неизразима славна радост.

Чистите по сърце живеят като че ли са във видимото Божие присъствие през време, когато Той ги отделя в този свят. И ще Го видят лице в лице в предстоящото безсмъртно състояние, както правеше Адам, когато ходеше и разговаряше с Бога в Едем.