СВИДЕТЕЛСТВО СРЕЩУ ВСЯКО ИЗКУШЕНИЕ

„Но предавайте себе си на Бога (…) и телесните части на Бога като оръдия на правдата. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат (Римл. 6:13,14).

Съществува само една сила, която е в състояние да развърже сърцата на хората от задържането им в греха, и тази сила е Бог в Исус Христос. Само Неговата благодат може да ни направи способни да победим и да покорим наклонностите на падналото човешко естество.

Безкрайната цена на жертвата, изискана за спасението ни, разкрива факта, че грехът е огромно зло. Посредством греха целият човешки организъм е объркан, умът е извратен, въображението – покварено. Грехът е разрушил способностите на душата. Изкушенията отвън намират резонираща струна в сърцето и стъпките незабележимо се обръщат към злото. Както жертвата, направена в наш интерес, бе пълна, така и възстановяването ни от греха трябва да бъде пълно. Няма нито едно порочно дело, което да бъде извинено от закона; няма нито една неправда, която да избегне осъждение. Животът на Христос беше съвършено изпълнение на всяка заповед от закона. Той каза: „Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов“ (Йоан 15:10). Животът Му е нашият стандарт за поклонение и служене.

Днес Сатана представя същите онези изкушения, които предложи на Христос, като му обеща земните царства срещу предаността и верността Му. Но над ония, които гледат към Исус като автор и завършек на вярата им, сатанинските изкушения нямат никаква власт. Сатана не може да накара да съгреши човек, който ще приеме чрез вяра добродетелите на Онзи, Който бе във всичко изкушен като нас, без да се намери грях в Него.

Отстраняването на греха е дело на самата душа. Вярно е, че нямаме никаква сила да се освободим от сатанинския контрол; но когато желаем да бъдем освободени от греха и огромната ни нужда вика за сила, вън и над нашата собствена, душевните сили биват напоявани с Божествената енергия на Светия Дух и се подчиняват на нарежданията на волята в изпълнение на Неговата воля.

Бог има хора, ревностни за добри дела, които стоят твърдо сред пошлостта на тази извратен век. Ще има един народ, който ще се държи толкова здраво за Божествената сила, че ще бъде свидетелство срещу всяко изкушение.