ЗАЩО ИЗПИТАНИЕТО СЕ БАВИ

„Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние“ (2 Петр. 3:9).

Съществува опасността за нас като народ да приличаме повече на света, отколкото на образа на Христос. В момента стоим на самата граница на вечния свят, но целта на противника на душите е да отлага края на времето. Сатана по всевъзможен начин напада онези, които изповядват, че са Божи народ, пазещ заповедите Му и очакващ второто идване на Спасителя в небесните облаци със сила и голяма слава. Той ще завлече мнозина да отлагат деня на разплатата и като подражават на света и традициите му, да се уподобят на него. Тревожно е, че светският дух контролира сърцата и умовете на мнозина, които изповядват до голяма степен истината.

Като имаме предвид краткото време, ние като народ трябва да бдим и да се молим, и в никакъв случай да не позволяваме вниманието ни да се отклони от сериозната работа по подготовка за великото събитие пред нас. Тъй като времето очевидно е удължено, мнозина са станали небрежни и равнодушни по отношение на думите и действията си. Не осъзнават опасността, не виждат и не разбират Божията милост в удължаването на изпитанието им, така че да имат време да изградят характери за бъдещия вечен живот. Всеки миг е изключително ценен. Дадено им е време, но не за да бъде употребено в лично проучване на лекия път за оставане като земни жители, но за да бъде използвано в работа за превъзмогване на всеки дефект в характера и в подпомагане на другите чрез личен пример и усилия да видят красотата на светостта. Бог има народ на земята, който с вяра и свята надежда разгръща свитъка на бързо изпълняващите се пророчества, хора, които търсят да очистят душите си, като се покоряват на истината, за да не бъдат намерени без сватбена премяна, когато Исус дойде.