ТВОЕТО ДЕЛО НАБЛИЖАВА

„И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“ (Откр. 14:7).

Сега живеем във великия ден на умилостивението. В символичната служба, докато първосвещеникът е правил умилостивение за Израил, е било нужно всички да съкрушат душите си чрез покаяние от греховете и смирение пред Бога, да не би да бъдат отхвърлени отсред народа. По подобен начин всички, чийто имена остават в Книгата на живота, трябва сега, през тези малко останали дни на изпитанието им да съкрушат душите си пред Бога чрез скръб за греха и с истинско покаяние. Трябва до се извърши искрено, вярно изследване на сърцето. Всеки трябва искрено да се пребори, победи и владее над злите намерения, които се стремят към господство. Тази дейност за подготовка е индивидуална. Не сме спасявани по групи. Чистотата и предаността на един няма да компенсира нуждата от тези качества у другиго. Всеки трябва да бъде изпитан и намерен без петно или бръчка, или нещо подобно.

Всички, които искрено са се покаяли за греха и чрез вяра изискват кръвта на Исус като изкупителна жертва за тях, са си осигурили оправдание, поставено на мястото на имената им в небесните книги; така че са станали участници в Христовата правда и характерите им са намерени в хармония с Божествения закон, греховете им ще бъдат изличени и самите те ще бъдат счетени за достойни за вечен живот. Господ заявява: „Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да си спомня за греховете ти“.