МЯСТОТО, ОТ КОЕТО ДА ЗАПОЧНЕМ

„Когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали младоци и нашите дъщери като крайъгълни камъни, издялани като украшение за дворци“ (Пс. 144:12).

Служенето ни за Христос трябва да започне от семейството в дома. Няма по-важно мисионско поле от това.

Щастливи са родителите, чийто живот е истинско отражение на Божествения живот, така че Божиите обещания и заповеди да събуждат у детето благодарност и благоговение. Родители, чиято нежност, справедливост и дълготърпение дават представа на детето за нежността, справедливостта и дълготърпението на Бога; и които го учат да обича, да се доверява и подчинява на своя Небесен Баща; родители, които дават на детето такъв подарък – са му подарили съкровище, по-ценно от богатството на всички векове – съкровище за вечността.

Бог желае всяко дете още в крехка възраст да бъде Негово дете, да бъде осиновено в Неговото семейство. Въпреки че може да са малки, децата могат да бъдат членове на домашната църква и да придобиват скъпоценен опит. Те могат да имат сърца, нежни и готови да получат впечатления, които ще бъдат трайни. Могат да имат сърца, привлечени с доверие и любов към Исус и да живеят за Спасителя. Христос ще ги направи малки мисионери. Цялата посока на мислите им може да бъде променена, така че грехът няма да се яви като нещо привлекателно, но като такова, което трябва да бъде отбягвано и мразено.

Чрез наставление и пример родителите трябва да научат децата си да се трудят за необърнатите. Подрастващите трябва да бъдат обучени така, че да желаят да съчувстват на възрастните и опечалените, да търсят облекчение за страданията на бедните и нещастните. От най-ранните им години отричането от себе си и жертвата за доброто на другите и за напредъка на Христовата кауза трябва да им се втълпяват, за да могат да са съработници с Бога.

Господ е промислил семействата на земята да бъдат символ на Семейството в небето. Християнските домове, основани и ръководени според Божия план, са едно от най-ефективните средства за изграждане на християнския характер и за напредване на Неговото дело.