ПОУЧАВАНЕ ОТ ДОМ НА ДОМ

„Как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите“ (Деяния 20:20).

Сред църковните членове трябва да се полага повече труд за даване на библейски четива и за разпространяване на литература от дом на дом. Като сеем близо до тези, които търсят, ще осъзнаем, че „онзи, който сее щедро, щедро ще и да пожъне“.

Христовият пример трябва да бъде последван от всички, които твърдят, че са Негови деца. Облекчете физическите нужди на вашите ближни и тяхната благодарност ще строши бариерите и ще ви даде възможност да достигнете до сърцата им. Жените, не по-малко мъжете, могат да се заемат с тази дейност. Те могат да извършват в семействата работа, която мъжете нямат възможност да изпълнят; работа, която засяга духовния живот. Могат да докоснат сърцата на онези, които мъжете не биха могли да достигнат. Работата им е твърде необходима. Дискретни и скромни, жените могат да извършат добра работа, като обясняват истината на хората в домовете им. Божието Слово, обяснено по този начин, ще извърши своята въздействаща роля и цели семейства ще бъдат обърнати.

В домашния кръг, в съседния дом, при леглото на болния – тихо и спокойно може да прочитате Писанията и да говорите за Исус и за Неговата истина. Скъпоценното семе може да бъде посято така, че да произведе и принесе явни плодове.

Предстои да се извърши мисионска работа в много необещаващи места. Нужно е мисионският дух да завладее душите ни, да ни въодушеви да достигнем общности, за които не сме планирали да се трудим; до посоки и места, за които не сме и помисляли да работим. Господ има Свой план за разпространението на евангелското семе. Когато сеем според волята Му, то ще се увеличи толкова много, че Неговото Слово ще достигне до хиляди, които никога не са чували за истината.

Нашите сестри, младежите, хората на средна възраст и тези в напреднала възраст – могат да извършат част от заключителната дейност за това време; и като вършат това според възможностите си, ще получават опит с най-голяма стойност лично за себе си. В служене за другите ще израстват в благодатта.