Преувеличаване/Омаловажаване

Семинар “Мисли трезво”

Здравейте! Това е семинарът „Мисли трезво“, в който разглеждам 10-те неправилни модели на мислене според Когнитивно-поведенческата терапия, които правят живота ни нещастен, пречат ни да разгръщаме потенциала си и влошават добрите взаимоотношения. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог и благодаря на всички, които харесват и споделят видеата.
Днес ще коментирам когнитивната грешка „Преувеличаване или омаловажаване“. Тя представлява непропорционално преувеличаване или прекалено омаловажаване на истинското състояние на хора или ситуации. Отрицателните характеристики на другите често се преувеличават, докато положителните характеристики се омаловажават.
Имам една позната, която постоянно мърмори на малкото си дете: Не тичай там, Остави това, Дай тази играчка, Не се отдалечавай – и то за неща, които в никакъв случай не можем да наречем провинения, нормална момчешка активност. И после се оплаква: „Много е непослушен!“. Определено преувеличава отрицателното.
Йорданка Дейчева; ydeicheva@facebible.bg