СВИДЕТЕЛСТВАНЕ ЕДИН НА ДРУГ

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

Защо всички, които твърдят, че обичат Бога, не търсят начин да просветят съседите и колегите си; те не могат повече да пренебрегват това велико спасение? Христос принесе Себе Си на позорна, агонизираща смърт, като преживя раздираща сърцето душевна болка, за да спаси погиващите. Христос може, Той желае, копнее да спаси всички, които поискат да дойдат при Него.

Говорете на душите в опасност, доведете ги пред Исус, прикован на кръста, агонизиращ, за да направи възможно опрощението ни. Говорете на грешника със сърце, преливащо от нежна, състрадателна Христова любов. Нека се усеща вашата дълбока искреност, а не укор. Този, който се опитва да спечели души, за които ще се грижи и с които ще живее, трябва да бъде внимателен. Първо отдайте своята собствена душа на Бога. Когато гледате на нашия Първосвещеник в небето, нека сърцето ви се съкруши. Само тогава, с омекотено и покорно сърце, ще можете да представите покаянието на грешниците като човек, осъзнал силата на изкупителната любов. Молете се заедно с тези души, като ги водите чрез вяра до подножието на кръста; издигнете умовете им и насочете погледа им към Исус, който се натовари с греховете ни. Убедете ги да отвърнат погледа си от собствената си окаяност и греховност, да видят Спасителя, и победата е спечелена. Те лично ще видят Божият Агнец, Който носи греха на света. Ще видят Пътя, Истината и Живота. Синът на Правдата излива светлите си лъчи в сърцето. Мощна вълна на изкупителната любов залива зажадняла душа и грешникът е спасен за Исус Христос.

Христос разпнат – говорете за това, молете се за това, пейте за това и то ще пречупи и спечели сърцата. Това е силата и мъдростта на Бога за спечелване на душите за Христос. Заучени фрази и разгорещени спорове няма да доведат до успех. Сърцата на служителите, потопени в Божията любов, ще я представят и тя ще бъде разпозната от тези, за които се трудят. Души копнеят за водата на живота. Не бъдете „разпукани щерни“! Ако им разкриете Христовата любов лично, можете да доведете жадните и гладните при Исус и Той ще им даде хляба на живота и живата вода на спасението.