БОЖИЕТО СПЕЦИАЛНО ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ

„Нощта премина, а денят наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината“ (Римл. 13:12).

Във време като това трябва да имаме само една цел пред очите си: употребяването на всички средства, предоставени ни от Бога, чрез които истината може да се посее в сърцата на хората. Дълг на всеки християнин е да се раздава до предела на своите възможности в разпространението на познанието за истината.

Бог дълго е чакал и все още чака тези, които са Негови по сътворение и изкупление, да се вслушат в гласа Му и да Му се покоряват като любящи, послушни деца, чието единствено желание е да бъдат близо до Него и да притежават светлината на Неговото лице, отразена върху тях. Трябва да занесем Тройната ангелска вест на света, като го предупредим за последствията от приемането на поклонението пред звяра и неговия образ; и като ги упътваме да заемат местата си в редовете на онези, които „пазят Божиите заповеди и имат вяра в Исус“. Бог не ни е открил времето, когато прокламирането на тази вест ще приключи, нито кога изпитанието ще завърши. Наше задължение е да бдим, да се молим в очакване и да се трудим всеки миг за спечелването на човешки души, които иначе ще загинат.

Сега, точно сега е времето за нас да бдим, да работим и да чакаме. Краят на всички неща е близо. Господният Дух работи, за да вземе истината от вдъхновеното Слово и да я отпечата върху душата, за да могат изповядващите се за Христови последователи да бъдат способни с една свята, свещена радост да влияят върху всички останали.

Има нужда от по-дълбоко, по-силно, по-заставящо свидетелство за силата на истината, отколкото виждаме в практичната набожност на онези, които вярват в истината.

Трябва да имаме истината всадена в сърцата и да учим другите на нея, както е в Исус. Светът се намира в много критичен период, защото сега души решават вечната си съдба. Сатана и ангелите му непрекъснато кроят как да направят Божия закон невалиден и така да поробят човешките души в капана на греха. Тъмнината, която покрива земята, расте, но онези, които вървят смирено с Бога, няма от какво да се страхуват.