ВРЕМЕ ЗА РЕШЕНИЕ

„Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите – на боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим Господу“ (И.Н. 24:15).

Днес светът е полудял – безумие е завладяло мъже и жени. То ги принуждава да бързат към вечната си гибел. Преобладават всички видове угаждания и хората са станали толкова опиянени от порока, че не желаят да слушат нито предупреждения, нито молби.

Господ казва на земните жители сега: „Изберете днес кому искате да служите“. В момента всеки решава вечната си съдба. Хората се нуждаят от пробуждане, за да осъзнаят сериозността на времето, близостта на деня, в който човешкото изпитание ще приключи. Бог не дава никому вест, която да се изпълни пет, десет или двадесет години преди края на историята на този свят. Той няма да извини никое живо същество за отлагането на подготовката за Неговото пришествие. Не желае никой да каже като неверния слуга: „Господарят ми ще се забави”; защото това води до пренебрегване на възможностите и привилегиите, дадени на нас, за да се подготвим за великия ден. Всеки, който твърди, че е Божи служител, е призован да Му служи така, като че ли всеки ден е последен.

Говорете за скорошното идване на Човешкия Син в небесните облаци със сила и с голяма слава. Не отлагайте този ден. Ето голямото бреме, което трябва да се понесе от всекиго. Простени ли са греховете ми? Понесъл ли е Христос вината ми? Имам ли сърце, пречистено от вменената правда на Исус Христос? Горко на всяка душа, която не търси прибежище в Исус. Горко на всички, които по какъвто и да било начин отвръщат ума си от настоящата работа и с това съблазняват и други души да не бъдат бдителни.

Великата задача, от която умът не трябва да бъде отклоняван, е личното пребъдване с Господа. Стъпили ли сме на Скалата на вековете? Скриваме ли себе си в единственото Убежище? Наследници ли сме на Божиите обещания и сънаследници с Христос ли сме?

Христовият характер трябва да стане наш. Трябва да бъдем преобразени чрез обновяване на сърцата си. Тук е единствената ни сигурност. Нищо не може да отдели живия християнин от Бога.