В СЪДРУЖИЕ С ХРИСТОС

„Аз Съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо“ (Йоан 15:5).

Краят е близо! Бог призовава църквата да завърши делото. Съработници на Бога, вие ставате силни чрез Господа, за да вземе Той и други заедно с вас в Небесното царство. Трябва да бъдете живи Божии инструменти, проводници за светлина на света и около вас небесните ангели с поръченията си от Христос да ви подкрепят, подсилват и въздигат в работата по спасяването на души.

Стой отвън – разделен и разграничен от света, в света, но не от него, отразяващ ясните лъчи на Слънцето на правдата, чист, свят, с непоклатима вяра, разнасящ светлина навсякъде, където отидеш по земята.

Нека църквите се събудят, преди да е станало твърде късно. Нека всеки член да се заеме със собствената си работа и да отстоява името на Господа, което носи. Нека твърда вяра и искрено състрадание заемат мястото на леността, мудността и неверието. Когато вярата се хване здраво за Христос, истината ще донесе награда за душата и религиозните служби няма да бъдат досадни и безинтересни. Всеки ден ще получавате богат опит, защото ще практикувате християнството, което изповядвате. Грешници ще се обръщат.

О, да можеха всички да се изправят и да покажат на света, че тяхната вяра е жива, че пред света стои най-важният край, че Исус ще дойде скоро. Нека хората видят, че вярваме в това, като че ли сме на границата на небесния свят.

Градежът на Божието царство се забавя или ускорява в зависимост от изневярата или верността на нестабилния човешки елемент. Работата е спъвана чрез неуспеха на човешкото естество вследствие на греха да сътрудничи на Божественото. Хората може да се молят: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на земята, така и на небето“, но ако не успеят да реализират тази молитва в живота си, техните молби ще останат без резултат. Но макар и да сте слаби, недостойни и грешни, Господ ви предлага да се сдружите с Него. Той ви кани да се оставите под небесното ръководство. Само когато се обедините с Христос, ще можете да вършите Божиите дела. „Отделени от Мене – казва Христос – не можете да сторите нищо“.