ХАРАКТЕР, КОЙТО СВЕТЪТ ЩЕ РАЗПОЗНАЕ

„За да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света“ (Фил. 2:15).

Бог се стреми да покаже чрез народа Си принципите на Своето царство. За да могат те да разкрият в живота и характера си тези принципи, желае да ги отдели от привичките, навиците, от практиките на света. Като вижда добротата, милостта, справедливостта и любовта на Бога, разкрити в църквата, светът трябва да добие представа за Неговия характер и когато Божият закон по този начин е илюстриран в живота, светът ще признае превъзходството на тези, които обичат и се страхуват, и служат на Бога, като Го поставят над всички земни авторитети.

Християните преди всичко трябва да бъдат образец на състрадание, святост в сърцето и в отношенията. На тях са доверени най-тържествените истини, някога поверявани на простосмъртни. Всеки дар на благодат, сила и изобилие е бил свободно разпределен. Те очакват скорошното явяване на Христос в небесните облаци. За тях да се остави в света впечатлението, че вярата им не е всепобеждаваща сила в техния живот, означава напълно да се обезслави Бог.

Заради нарастващата сила на сатанинските изкушения, времената, в които живеем, са изпълнени със заплахи за Божиите чада, и ние имаме нужда да се учим постоянно от Великия Учител, за да можем да правим всяка стъпка в сигурност и правда. Чудесни сцени ни се откриват; и в това време едно живо свидетелство трябва да се носи в живота на изповядващия Бога народ, така че светът да може да види, че в този век, когато злото царува навсякъде, все още има народ, който отхвърля собствената си воля и се стреми да извърши Божията воля – един народ от хора, в чието сърце и живот е записан Божият закон. Мислите им трябва да бъдат чисти, думите им – благородни и извисяващи. Религията на Христос трябва да бъде вплетена във всичко, което вършат и говорят. Трябва да са осветен, очистен, свят народ, който изявява светлина на всички, с които общува. Неговата цел е чрез онагледяване на истината в техния живот да бъдат ухание за живот на земята. Те знаят, че Христовата благодат е достатъчна, за да се осъществи това.