СВИДЕТЕЛСТВОТО, ОТ КОЕТО СВЕТЪТ СЕ НУЖДАЕ

„Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци“ (2 Кор. 3:2).

Преобразяването на характера е свидетелство към света за обитаващата в нас любов на Христос. Бог очаква от Своя народ да покаже, че изкупителната сила на благодатта може да работи върху грешния характер и да възбуди стремеж към развитие в хармония и изобилна ползотворност.

Но за да се изпълни Божията цел, трябва да се извърши подготвителна работа. Бог изисква сърцата ни да са празни от егоизъм, който е коренът на отчуждението. Той желае да излее Светия Си Дух в изобилна мярка, Който да ни води ясно по пътя чрез отричане от себе си. Когато личността се предаде на Бога, очите ще се отворят, за да виждат препъващите камъни, които нашата нехристоподобност е поставила по пътя на други. Всичко това Бог ни заповядва да отстраним. Той казва: „Изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете“ (Яков 5:16). Само тогава можем да получим уверението, което Давид имаше, когато след изповядване на греховете си се помоли: „Върни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обърнат към Тебе“ (Псалми 51:12,13).

Когато отвътре царува Божията благодат, душата ще бъде обкръжена от атмосфера на вяра, кураж и христоподобна любов; атмосфера, която подкрепя духовния живот на всички, които вдишват от нея. Всеки, който е участник в Христовата изкупителна любов, всеки, който е бил просветлен от Божия Дух и предразположен към истината, ще почувства, че заради тези скъпоценни благословения има дълг към всяка душа, с която общува. Господ ще използва смирените по сърце, за да достигне до онези, които ръкоположените служители не могат да посетят. Те ще бъдат подбудени да говорят думи, които разкриват спасителната Христова благодат.

И като работят за благословение на душите, самите те ще бъдат благословени. Бог ни дава възможност да споделяме благодатта, така че да ни изпълни отново с по-голяма благодат. Надеждата и вярата ще укрепнат, когато Божият посредник работи с талантите и способностите, предоставени от Него. Ще работи заедно с Божественото съдействие.