БОЖИЯТ ПРИЗИВ ЗА РЕФОРМАЦИЯ

„Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ“ (Лука 1:17).

Йоан Кръстител вървеше открито в духа и силата на Илия, за да приготви пътя на Господа и да обърне хората към мъдростта на правдата. Бе представител на онези от живеещите в тези последни дни, на които Бог е доверил свещените истини, които трябва да се представят пред човеците, за да се приготви пътят за второто явление на Христос.

Онези, които трябва да приготвят пътя за второто идване на Христос, са представени чрез верния Илия, както Йоан дойде в духа на Илия, за да подготви пътя за Христовото първо пришествие. Великата тема за реформацията трябва да бъде пробудена, общественият ум трябва да бъде раздвижен. Въздържание във всяко нещо трябва да се свърже с вестта и да отвърне Божия народ от идолопоклонство, чревоугодие, екстравагантност в облекло и в други неща. Отричане от себе си, смирение и въздържание на праведните, които Бог по особен начин ще ръководи и благославя, трябва да се представят пред хората в контраст с екстравагантните, разрушителни за здравето навици на онези, които живеят в този загиващ век.

Бог е показал, че здравната реформа е толкова тясно свързана с третата ангелска вест, колкото ръката с тялото. Няма да се намери никъде толкова голяма причина за физическата и моралната деградация, както пренебрегването на тази важна тема. Онези, които угаждат на апетита и страстите, и затварят очите си за светлината относно страха от Бога, ще видят, че с грешните угаждания, които не са пожелали да избегнат, са станали виновни пред Него (…)

Провидението е водило Божия народ вън от екстравагантните навици на света и далеч от угаждането на апетита и страстите, за да застане върху основата на отричането от себе си и въздържане от всички неща. Народът, който Бог води, ще бъде особен, той няма да е като света. Ако следва Божието ръководство, ще осъществи намеренията Му, като предаде волята си на Неговата. Тогава Христос ще живее в сърцето на всеки от тях. Вашето тяло, казва апостолът, е храм на Светия Дух.