НАСЪРЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене“ (Римл. 12:1).

Невъзможно е за човека да представи тялото си като жива жертва, свята, приемлива пред Бога, докато в същото време продължава да угажда на навици, които го лишават от физическа, умствена и нравствена сила. Апостолът отново казва: „И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено“ (Римляни 12:2).

Намираме се в свят, който се противопоставя на чистотата и честността на характера, виждаме заблуда и разруха, деформация и грях. Колко противоположно е всичко това на задачата, която трябва да бъде постигната с нас точно преди да получим дара на безсмъртието. Божиите избрани трябва да стоят неопетнени сред покварите, които изобилстват около тях в това последно време. Чистота и святост трябва да владее в дух и тяло. Щом това е нужно, промяната трябва да започне веднага с искреност и с разбиране. Божият Дух трябва да получи пълен контрол, който да повлияе върху всяко действие.

Здравната реформа е клон от великата работа, определена да направи един народ годен за Господното явление. Мъжете и жените не могат да престъпват природния закон чрез угаждане на своя апетит и страсти, без да престъпват Божия закон. Затова Той ни е огрял със светлината на здравната реформа, така че да можем да осъзнаем, че е грях да нарушаваме законите, които е заложил във всяко същество.

Да направим природния закон открит и ясен и да подбуждаме хора към подчинение на него е работата, която придружава проповядването на Тройната ангелска вест. Бог е промислил тази тема да бъде обсъждана и общественото съзнание да бъде предизвикано да я изследва; защото е невъзможно за мъже и жени, докато са под силата на грешни, съсипващи здравето и възбуждащи мозъка навици, да оценят свещената истина.

Онзи, който носи светлината, дадена му от Бога за здравната реформа, притежава значителна подкрепа в работата за освещението чрез истината, за начина, по който всеки може да стане достоен да получи безсмъртие.