РАБОТА ПРЕЗ ВСИЧКИ ВЕКОВЕ

„Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас, и победихте лукавия“ (1 Йоан 2:14).

Има много начини, чрез които младежите ни могат да намерят възможност да проявя старание и да помогнат. В тази заключителна работа трябва да се включат и обикновени хора, които ще помогнат за разгласяването на благата вест. Млади и стари ще бъдат повикани от полето, от лозето, от работилницата и изпратени от Господаря открито да предадат вестта Му. Много от тях не са имали възможност за обучение, но Христос вижда в тях качества, които ще ги направят способни да постигнат Неговата цел. Ако вложат сърцето си в делото и продължат да бъдат ученици, Той ще ги направи достойни да работят за Него.

Дори да са големи или малки твоите таланти, помни, че онова, което притежаваш, ти е дадено с доверие. Така Бог те изпитва, като ти дава възможност да докажеш, че си верен. Ти си Му длъжен за способностите, които притежаваш. На Него принадлежат силите на твоето тяло, ум, душа и тези сили трябва да бъдат използвани за Него. Твоето време, твоето влияние, твоите способности, твоите умения – всичко трябва да бъде съобразено с Този, Който дава всичко.

Младежът, който намира радост и щастие в четенето на Божието Слово и в часа за молитва, е постоянно освежаван чрез пиене от Източника на живота. Той ще достигне висота в морално съвършенство и дълбочина на мисълта, която другите не могат да осъзнаят. Онези, които така свързват душите си с Бога, Той припознава като Негови синове и дъщери. Те непрекъснато ще израстват все по-високо и по-високо, като получават по-ясна представа за Бога и за вечността, за да може Господ да ги използва като проводници на светлина и мъдрост в света.