ЖИВОТ НА ДВЕ СКОРОСТИ

„Нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос“ (1 Йоан 1:3).

От нищо друго не се нуждаем в нашата работа повече, отколкото от практически резултати вследствие на общението с Бога. Трябва да покажем чрез всекидневния си живот, че имаме мир и почивка в Спасителя. Неговият мир в сърцето ще освети убедително и външността. Общението с Бога ще облагороди характера и живота. Хората ще познаят, както беше при първите ученици, че сме били с Исус. Това ще изпълни работата ни със сила, каквато нищо друго не би могло да осигури. Никой не трябва да си позволява да бъде лишен от тази сила. Трябва да постигнем живот на две скорости – живот на размисъл и на действие, на безмълвна молитва и на искрена работа.

Всички, които са обучавани от Бога, се нуждаят от тих, спокоен час за общение на техните собствени сърца с природата и с Бога. Трябва да Го чуваме как говори на сърцето. Когато всеки друг глас е смълчан и в тишина и спокойствие дойдем пред Него, мълчанието на душата прави Божия глас по-ясен. Той ни заповядва: „Млъкнете и познайте, че Аз Съм Бог“ (Псалми 46:10). Това е ефективната подготовка за всеки труд, положен за Бога. Сред забързаната тълпа и напрежението на натоварения живот, онзи, който е освежаван по този начин, ще бъде обкръжен от атмосфера на светлина и мир. Той ще получава нови дарове на физическа и духовна сила. От неговият живот ще лъха благоухание и ще се разкрива божествена сила, която ще достига до сърцата на хората.

Мнозина, даже и в техния период на посвещение, не успяват да получат благословението на истинското общение с Бога. Те са твърде забързани. С бързи крачки се втурват в Христовото любящо присъствие, може би за момент се поспират пред светлите дворове, но не чакат за съвет. Нямат никакво време да останат с Небесния Учител. Завръщат се със своето бреме към делата си. Такива служители няма да успеят, докато не научат тайната на успеха – размисъл, молитва и вяра за обновяване със сила. Те се нуждаят от влиянието на Неговия Дух, а когато го получат, ще бъдат събудени за нов, осветен живот.