ГРЕХОВНА РЕВНОСТ

„Защото свидетелствам за тях, че имат ревност за Бога, но не според пълното знание“ (Римл. 10:2).

Има една демонстративна, шумна ревност, без цел и посока, която е чужда на познанието. Тя е сляпа в действията си и разрушителна в резултатите. Това не е християнска ревност. Християнската ревност е контролирана от принципи и не е импулсивна. Тя е искрена, задълбочена и силна, обхваща цялата душа и подбужда към практикуване на морална чувствителност.

Спасението на души и интересите на Божието царство са въпроси от най-висока важност. Какво друго може да изисква по-голяма искреност, отколкото спасението на души за прослава на Бога? Тук се съдържат доводи, към които не можем да се отнесем с пренебрежение. Те са толкова сериозни, колкото е вечността. Вечната съдба на всекиго е поставена на карта. Мъже и жени решават съдбата си за благоденствие или за мъка. Християнската ревност няма да се изявява в говорене, но ще чувства и действа със сила и ефективност, но без да бъде на показ. Смирение ще характеризира всяко усилие и то ще бъде белега на всяко дело. Християнската ревност ще ни води до искрена молитва, смирение и вярност в домашните задължения. В семейния кръг ще бъдат проявени нежност и любов, благост и съчувствие, които винаги са плодове на християнската ревност.

Колко малко хора разбират стойността на душите! Колко малко желаят да се жертват, за да доведат души до познание за Христос! Има много разговори, много престорена любов за загиващите души; но това е евтина глупост. Изпълнете се с християнската ревност – ревност, която ще бъде показана чрез вършене на добри дела.

Всички сега трябва да работят за себе си, за да имат Исус в сърцето си, тогава те ще Го изповядат на други. Една душа, която притежава Христос, не може да бъде спряна да Го изявява, както и водите на Ниагара не могат да бъдат спрени да летят надолу по водопада.

Вечният живот трябва да засегне най-дълбоко интереса на всеки християнин. Да си сътрудник на Христос и на небесните ангели е велик спасителен план. Коя работа може да се сравни с тази?! От всяка спасена душа при Бог постъпва приход на слава, за да бъде отразена върху спасения и също върху този, който е инструмент за неговото спасение.