СИГУРНА ОСНОВА

„Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки този печат: Господ познава Своите Си, и всеки, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата“ (2 Тим. 2:19).

Бог желае да има един верен народ, твърд като гранитна скала. Неговите избрани са определени да бъдат Негови свидетели в света, Негови инструменти за извършване на специална, славна работа в деня на приготовлението Му.

Служители, които са проповядвали истината с ревност и искреност, биха могли да отстъпят и да се присъединят към редовете на враговете ни, но обръща ли това Божията истина в лъжа? „Но въпреки това – казва апостолът – основата на Бога стои сигурна“. Вярата и чувствата на хората могат да се променят, но Божията истина – никога.

Толкова е сигурно, че имаме истината, колкото и това, че Бог живее; и Сатана с всичките си хитрости и пъклена сила не може да промени Божията истина в лъжа. Въпреки че великият противник до края ще се опитва да направи безрезултатно Божието Слово, истината трябва да триумфира открито като светило, което грее ярко.

Бог ни е отделил като единствени и ни е направил поданици на Своята милост. Ще се омаем ли от празнословията на отстъпника? Ще изберем ли да стоим сред стана на множеството му? Ще се присъединим ли към нарушителите на Божия закон? По-скоро молитвата ни нека бъде: „Господи, постави вражда между мене и змията“. Ако ние не сме във вражда с тъмните му дела, мощните му пълчища ни обкръжават и неговото жило е готово всеки момент да прониже сърцата ни. Трябва да го считаме за смъртен враг. Трябва да му се противопоставяме в името на Христос. Борбата ни все още продължава. Нека всички, които се наричат с Христовото име, да се препашат с оръжието на правдата.

Дошло е време, когато трябва да узнаем лично защо вярваме в това, което проповядваме. Нека положим за себе си добра основа, за да устоим във времето, което предстои да дойде, така че да се хванем за вечния живот. Трябва да се трудим не с нашата собствена сила, но със силата на нашия възкръснал Господ. Какво правим и какво ще се осмелим да направим за Исус?