БОГ ЩЕ ВОДИ СВОЯ НАРОД

„Когато минаваш през водите, с теб ще бъда; и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали“ (Исая 43:2).

Бог има църква на земята, която се състои от един избран народ, който пази Неговите заповеди. Той ръководи не някаква разпръсната дружинка от ловци тук и там, но един народ.

Не трябва да се съмняваме и страхуваме, че делото няма да успее. Бог е начело на това дело и Той ще го доведе до успешен край. Ако е необходима реорганизация поради неблагоприятни обстоятелства, ще се погрижи и ще претвори всяко зло в добро. Нека имаме увереността, че Бог управлява чудесно кораба, който ще ни отведе на спасителния бряг.

Когато мислите, че делото е в опасност, помолете се: „Господи, застани на кормилото. Преведи ни през хаоса. Доведи ни безопасно на спасителен бряг“. Имаме ли основание да вярваме, че Господ ще ни преведе триумфално?

С вашия ограничен ум не можете да разберете в пълнота действието на Божието провидение. Нека оставим Бог да се грижи за Своето собствено дело.