САТАНА УДВОЯВА УСИЛИЯТА СИ

„Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя“ (Пс. 34:7).

Силата и злобата на Сатана и на пълчищата му с право биха могли да ни уплашат, ако не намирахме прибежище и освобождение в превъзхождащата мощ на нашия Изкупител. Ние грижливо подсигуряваме къщите си със секретни брави, за да запазим имуществото и живота си от зли хора, но рядко мислим за злите ангели, постоянно стремящи се да се доближат до нас и срещу чийто атаки не можем да се защитаваме със собствени сили. Само ако им позволим, могат да объркат умовете ни, да разболеят и измъчват телата ни, да унищожат притежанията ни и да отнемат живота ни. Едничката им радост е в окаяността и в гибелта. Ужасно е състоянието на съпротивляващите се на Божественото влияние и на отдаващите се на сатанинските изкушения, докато Бог ги остави изцяло под контрола на злите духове. Но онези, които следват Христос, са винаги в безопасност под Неговото покровителство. Ангели, превъзхождащи Сатана по сила, се изпращат от небето, за да ги закрилят. Лукавият не може да пробие стражата, която Бог е поставил около Своя народ.

Великата борба между Христос и Сатана, продължаваща вече почти шест хиляди години, скоро ще приключи. Затова и лукавият удвоява усилията си да осуети Христовото дело за човека и да оплете душите в своите примки. Да държи хората в тъмнина и без покаяние, докато посредническата служба на Спасителя като жертва за грях привърши – това е целта, която се стреми да постигне.

Когато не се полагат специални усилия, за да се противостои на неговата сила, когато равнодушието залива църквата и света, тогава е спокоен; няма опасност да загуби пленените и водените от него според волята му. Но когато вниманието бъде насочено към вечните неща и хората започнат да питат: „(…) какво трябва да сторя, за да се спася?“, той се стреми да използва своята сила срещу Христовата и да попречи на влиянието на Светия Дух. Със същата цел винаги присъства там, където се събират хора на поклонение пред Бога. Макар и скрит от очите, действа старателно, за да овладее умовете на молещите се. Не можем да избягаме от лукавия, но може да му противостоим търсейки постоянно присъствието на нашия Небесен Отец.