ИЗОПАЧАВАНЕ НА ПИСАНИЯТА

„Които неучените и неутвърдените изопачават (…) писанията за своя погибел“ (2 Петр. З:16).

Една от най-успешните измами на Сатана е твърдението, че това, в което вярват хората, няма никакви последствия. Той знае, че истината, приета с любов, освещава душата и затова непрекъснато се опитва да я замени с фалшиви теории, басни или алтернативно евангелие.

Съмнителни и произволни тълкувания на Писанията и множество ширещи се в християнския свят днес противоречиви теории относно религиозната вяра са дело на големия ни противник, който се опитва да обърка човешките умове, за да не могат да различат истината. Разногласията и разделението в църквите на съвременното християнство се дължи до голяма степен на преобладаващия обичай да се изопачават Писанията, за да се подкрепи нечия любима теория. Вместо да изследват внимателно Божието Слово със смирено сърце, за да получат познание за волята Му, мнозина търсят да открият нещо странно и оригинално.

За да подкрепят погрешни доктрини или нехристиянски практики, някои ще използват пасажи от Писанието, отделени от контекста, понякога дори като цитират половината от даден стих като доказателство за тяхното твърдение, когато останалата част показва, че смисълът е точно противоположният. С лукавството на змията те се крият зад несвързани изказвания, съставени, за да прилягат на плътските им желания. По този начин мнозина съзнателно изопачават Божието Слово. Други, като имат живо въображение, се възползват от образите и символите на Свещеното Писание. Тълкуват ги, за да задоволят фантазията си, като не зачитат свидетелството на Писанието, че самото то е тълкувател на себе си, и тогава представят ексцентричните си идеи като учения на Библията.

Винаги когато изучаването на Писанията е започнато без молитвен дух, смирение и готовност да бъдем поучавани, тогава и най-ясните и най-простите, както и най-трудните пасажи ще бъдат преиначени от истинското им значение. Божието Слово е ясно за всички, които го изучават с молещо сърце. Истината ще огрее всеки искрен човек. „Виделина се сее за праведния“ (Псалми 97:11). Никоя църква не може да напредне в святост, докато членовете ѝ не търсят сериозно истината като скрито съкровище.