ФАЛШИВИ ТЕОРИИ ЗА БОГА

„Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи“ (Римл. 1:21).

Теорията, че Бог е някаква субстанция, просмукана в цялата природа, е една от изтънчените хитрости на Сатана. Тя представя погрешно Бога и позорно принизява Неговото величие и могъщество.

Пантеистичните теории не се подкрепят от Божието Слово. Светлината на Неговата истина показва, че тези теории са средства за погубване на души. Тъмнината е техен субект, а сферата им на действие – плътта. Те задоволяват естественото сърце и отмахват бариерата за наклонностите. Резултатът от приемането им е отделяне от Бога.

Но има една сила, която може да премахне обсадата на злото от човешките сърца и това е силата на Бога в Исус Христос. Само чрез кръвта на Разпнатия има очистване от грях. Само Неговата благодат може да ни направи способни да се противопоставим и да подчиним склонностите на падналото си естество. Тази сила няма да се прояви, ако поддържаме спиритуалистични теории за Бога. Ако Той беше субстанция, просмукана в цялата природа, то тогава значи Бог обитава във всички хора и за да придобие святост, човек трябва само да развие силата, която е вътре в него. Тези теории, проследени до логичното им заключение, унищожават цялата християнска идеология. Те премахват необходимостта от изкупление и правят човека спасител сам на себе си. Теориите за Бога правят Словото Му неефективно; онези, които ги приемат, са в голяма опасност да бъдат доведени накрая дотам, че да гледат на цялата Библия като на измислица. Те може да считат добродетелта като по-добра от греха, но като изместват Бога от Неговата йерархия на върховна власт, полагат зависимостта си в човешка сила, която без Бога няма стойност. Без подкрепа човекът няма да получи реална сила да се противопостави на злото и да го превъзмогне. Защитните сили на душата са разрушени. Човек няма задръжки срещу греха. Не знаем до какви дълбини може да потъне, когато веднъж отхвърли ограниченията на Божието Слово и Неговия Дух.

Онези, които продължават да поддържат тези спиритуалистични теории, със сигурност ще провалят християнската си опитност. Ще скъсат връзката си с Бога и ще загубят вечния живот.