ШЕДЬОВЪРЪТ НА САТАНИНСКИТЕ ИЗМАМИ

„Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на този закон“ (Втор. 29:29).

Човешкото познание е непълно както в материалните, така в духовните неща. Затова много хора не са в състояние да съгласуват научните си възгледи с изявленията на Библията. Приемат голи теории и предположения за научни факти и мислят, че Божието Слово трябва да бъде изпитвано според „скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание“ (1 Тимотей 6:20). Творецът и Неговите дела надхвърлят ума им и понеже не могат да ги обяснят чрез природните закони, отричат истинността на библейската история. Съмняващите се в Стария и Новия завет твърде често отиват още една крачка напред – усъмняват се в съществуването на Бога и приписват на природата безкрайна мощ. След като са се пуснали от своята котва, те са оставени да се лутат и блъскат в скалите на неверието. Така някои се заблуждават, отклоняват се от вярата и биват съблазнени от дявола. Човешката философия се е опитвала да изследва и обясни тайни, които никога няма да бъдат разкрити, даже и през вечността. Ако хората само пожелаеха да изследват и да разберат онова, което Бог е открил за Себе Си и за Своите планове, щяха да получат такъв поглед върху славата, величието и могъществото на Йехова, че биха осъзнали собствената си нищожност и биха се задоволили само с онова, което е изявено открито.

Най-голямото постижение на сатанинските измами е да държи умовете на хората постоянно устремени към изследване и разгадаване на неща, които Бог не е разкрил и не желае да бъдат разбрани. Така Луцифер загуби мястото си в небето. Почувства се недоволен, че не са му поверени всички тайни на Божиите планове, а съвсем пренебрегна разкритото в областта на собственото си дело във високия си пост. Същото недоволство възбуждаше у подчинените си ангели и стана причина за тяхното падение. Сега той се стреми да всее същия дух и в умовете на хората и да ги накара да пренебрегнат преките Божии заповеди.