„КАКТО БЕШЕ В НОЕВИТЕ ДНИ”

„И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син“ (Лука 17:26).

Състоянието на нещата в нашия свят е ужасно. Ангелът на милостта прибира крилете си, готов да напусне. Божият закон е станал невалиден. Гледаме и слушаме за безредици, хаос, мизерия, глад, земетресения и наводнения; ужасни престъпления и безчинства ще бъдат извършвани от хората – страстта владее, а не разумът. Божият гняв е надвиснал над обитателите на земята, които стремглаво вървят към поквара, както бяха и жителите на Содом и Гомор. Огън и вода вече унищожават както живота на хиляди така и имущество, което потисници са трупали егоистично от труда на бедните. Господ скоро ще прекрати делото Си и ще сложи точка на греха.

Както беше в Ноевите дни, така ще бъде и когато се яви Човешкият Син. Господ оттегля Своята въздържаща сила от земята и скоро ще настъпят смърт и разруха, нарастващи престъпления и жестокост, зло, което ще работи против богатите, които са се въздигнали и експлоатират бедните. Онези, които са без Божията закрила, няма да намерят сигурност никъде. Човешки агенти се обучават да използват изобретателната си сила, за да поставят в действие най-мощното съоръжение, което да наранява и убива.

Мои братя и сестри, апелирам към вас. Животът на мнозина е прекалено изтънчен и изискан. Те мислят, че са християни, но не знаят какво всъщност представлява на практика християнският живот. Какво означава да си християнин? Означава да си подобен на Христос. Бъдете сътрудници на Бога, като работите в хармония с Него. Изхвърлете от душевния си храм всичко, което приема формата на идол. Сега е Божие време и Неговото време е и ваше. Подвизавайте се в доброто войнстване на вярата, като отказвате да мислите или говорите с неверие. Светът трябва да чуе последната предупредителна вест.