НЕБЕСЕН ДАР

“Смирените ще видят и ще се зарадват; и вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи” (Псалм 69:32).

Ваша привилегия е да се радвате в Господа и да се наслаждавате в знанието за Неговата поддържаща сила. Нека любовта Му владее над ума и сърцето ви. Пазете се от преумора, от прекомерни грижи и депресия. Носете вашето живо свидетелство. Не гледайте на това, което е мрачно и обезсърчително, а съзерцавайте Исус, нашия велик Водач, под чието бдително ръководство делото на настоящата истина, за което отдаваме живота си и всичко свое, ще има славен триумф.

О, нека се вижда как Исус пребъдва в сърцето, дарявайки подкрепа, сила и утеха. Ваша привилегия е да бъдете изпълвани ден след ден с богата мярка от Неговия Свети Дух и да имате обширна представа за важността и мащаба на вестта, която прогласяваме в света. Господ желае да ви разкрие чудни неща от Своя закон. Чакайте пред Него със смирено сърце. Молете се най-ревностно за разбиране на времето, в което живеем, за по-пълна представа за Неговите цели и за по-високи резултати в душеспасителното дело.