МЛАДИТЕ И СИНДРОМЪТ НА ОПИАТИТЕ

„Весели се, младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти; и ходи по пътищата на сърцето си и според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд“ (Екл. 11:9).

Сатана беше първият бунтовник във вселената и откакто е изгонен от небето, целта му е да отдели от Бога всеки член на човешкото семейство. Той състави планове за погубването на човека. Чрез непозволено задоволяване на апетита го доведе дотам, че да престъпи Божиите заповеди. Изкуши Адам и Ева да посегнат към забранения плод и по този начин осъществи грехопадението им и прогонването им от Едем. Колко много хора днес казват: „Ако аз бях на мястото на Адам, никога не бих съгрешил по такъв елементарен начин“. Но вие, които по този начин се хвалите, имате великолепната възможност да изявите вашата волева сила и твърдост в принципите по време на изпитанията. Дали Господ не вижда някакъв грях в живота ви?

Сатана се опитва всячески да подмами младите в пътя на вечната смърт. Ако успее веднъж да ги накара да стъпят на този път, ги бута в техния курс, устремен надолу. Води ги от една разпуснатост към друга, докато жертвите му притъпят чувствителността на съвестта си и повече нямат страх от Бога. Те все по-малко и по-малко се упражняват в себевъздържание. Пристрастяват се към употребата на вино и алкохол, тютюн и опиати и вървят от едно падение към друго. Стават роби на апетита. Съветите, които преди са уважавали, сега презират. Придават си важност и самодоволство и се хвалят, че са свободни, когато в същото време са слуги на покварата. С думата „свободни“ те имат предвид, че са роби на егоизма, извратения апетит и безнравствеността.

Сатана е решен да направи свои поданици цялата човешка раса, но Христос е платил безкрайно висока цена, за да може всеки човек да бъде спасен от врага и да бъде възстановен нравственият Божи образ в падналата раса. Чрез Христос падналият човек може до намери достъп до Отец, за да получи благодат, която да го направи способен да бъде победител чрез заслугите на един разпнат и възкръснал Спасител.