ВЪНШНА ИЗЯВА НА ЕЗИЧЕСКА СИЛА

„Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти“ (2 Тим. 4:3).

Хората бързо застават под знамето, което са избрали, напрегнато очакващи и наблюдаващи движенията на своите водачи. Там са и онези, които наблюдават, очакват и работят за явяването на нашия Господ, докато другата група се обединява под ръководството на първия отстъпник. Тя търси бог в човешката природа и Сатана се олицетворява с онзи, когото търсят. Множества ще бъдат измамени да отхвърлят истината и да приемат лъжата. Хуманността се приветства като Бог.

Колкото повече наближаваме времето на края, ще се наблюдава все по-голяма и по-голяма изява на езическата сила. Езически божества ще проявяват забележителната си сила и ще бъдат на показ пред жителите на света. Това явление вече започва да добива очертания и да се изпълнява. Господ Исус Христос представи на Йоан с множество символи лукавия характер и нарастващото влияние на онези, които са били известни с преследването на Божия народ. Всички се нуждаят от мъдрост, за да проучат внимателно тайната на беззаконието, която ще участва толкова дейно в приключването на земната история. Точно сега, когато живеем, Господ е призовал Своя народ, като му е дал да разнесе едно послание. Призовал го е да изложи наяве лукавостта на човека на греха, който е направил неделния закон разграничаваща сила, който е „замислил да промени времена и закони“ и да потиска Божия народ, стоящ непоколебим и почитащ Бога, като пази единствената истинска събота – съботата от сътворението.

Опасностите на последните дни са върху нас и трябва чрез работата си да предупредим хората за опасността, в която се намират. Дано тържествените сцени, които пророчествата ни разкриват, да не останат неизследвани. Ако бяхме и наполовина будни, ако осъзнавахме близостта на събитията, описани в книгата „Откровение“, в църквите ни би протекла реформация и много повече хора биха повярвали във вестта. Нямаме време за губене. Господ ни зове да търсим души, които да преосмислят живота си.