СМУТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ

„А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и биват мамени“ (2 Тим. 3:13).

Не е според Божия план Неговите представители да живеят в големите градове, натъпкани в еднотипни жилища и апартаменти. В началото Той постави първите ни родители в градина сред красиви гледки и привлекателни звуци на природата. Желае и днес хората да се радват на същите гледки и звуци.

Беше ми дадена светлина, че градовете ще се изпълнят с хаос, насилие и престъпления, които ще нарастват до края на световната история.

Време е нашите хора да преместят семействата си от големите градове в по-усамотени места. Иначе мнозина от младите, а също и от по-възрастните, ще бъдат впримчени и пленени от врага.

„Вън от големите градове, вън от големите градове!“ – това е вестта, която Господ дълго време ми даваше.

Хаосът и бъркотията, които ще изпълват тези градове; положението, до което са довели работническите съюзи и стачките, ще се окажат голяма пречка за работата ни. Някои се опитват да заробят хора, заети с различни професии, под игото на определени синдикати. Това не е Божи план, а една сила, която по никакъв начин не трябва да приемаме. Божието Слово се изпълнява – нечестивите се свързват в снопове, готови да бъдат изгорени.

Сега трябва да употребим всички способности, които са ни поверени, за да предадем на света последната предупредителна вест. В тази работа трябва да запазим индивидуалността си. Не бива да се свързваме с тайни общества или профсъюзи. Трябва да останем свободни в Бога, гледайки постоянно към Христос.

Нечестивите градове в нашия свят ще бъдат пометени с метлата на разрушението. Чрез бедствията, които връхлитат огромни сгради и обширни части от градове, Бог ни показва какво ще сполети цялата земя. Той ни е казал: „А научете притчата от смоковницата: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата“ (Матей 24:32,33).