НАРАСТВАЩИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

„Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт“ (1 Йоан 3:13,14).

Този, който е тясно свързан с Христос, се е издигнал над предразсъдъците за цвят на кожата или социално положение. Вярата му се държи здраво за вечните реалности. Небесният Автор на истината трябва да бъде въздигнат. Сърцата ни да се изпълнят с вяра, действаща чрез любов и пречистваща душата. Делото на добрия самарянин е примерът, който трябва да следваме.

Невъзможно ще бъде да се разрешат всички въпроси, свързани с цвета на кожата, в съответствие с Господната заповед, докато онези, които вярват в истината, не се свържат така здраво с Христос, че да станат едно с Него. И белите, и цветнокожите членове на нашите църкви се нуждаят от истинско обръщане. И в двете класи има някои, които са неразумни. Когато се обсъжда въпросът за цвета на кожата, те проявяват неосветени, необърнати черти на своя характер. Лесно се възбужда свадлив дух в онези, които упорито държат на своето, защото никога не са се учили да носят игото на Христос. В такива егоизмът иска с неосветена настойчивост върховна ръководна власт.

С напредване на времето и увеличаването на предразсъдъците на много места ще стане почти невъзможно бели работници да работят за цветнокожите. Понякога бели, които не споделят делото ни, ще се обединяват с цветнокожи, за да му се противопоставят, твърдейки, че учението ни е опит да се развалят църкви и да се създават проблеми със съботата. Бели и цветнокожи служители ще правят фалшиви заявления, събуждайки такива чувства на антагонизъм в умовете на хората, че ще са готови да унищожават и убиват.

Силите на ада работят с цялата си изобретателност, за да възпрат прогласяването на последната вест на милост сред цветнокожите хора. Сатана се опитва да направи колкото е възможно по-трудно за евангелските проповедници и учители преодоляването на предразсъдъците, съществуващи между бели и цветнокожи. Нека следваме пътя на мъдростта. Нека не правим нищо, което ще подбуди излишна борба, което ще спъне прогласяването на евангелската вест.