ЖАЖДА ЗА ГОЛОТА

„Всеки, който гледа на жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Мат. 5:28).

Мнозина от младежите са жадни да четат книги. Те четат всичко, което им попадне. Вълнуващите любовни истории и неморални изображения имат покваряващо влияние. Мнозина четат с голямо желание романи и в резултат въображението им се покварява. Често се разпространяват и продават снимки с женска голота. Живеем във време, в което покварата изобилства навсякъде. Похотта на очите и покварените страсти се събуждат чрез гледане и чрез четене. Сърцето се покварява чрез въображението. Умът намира наслада да си представя сцени, които събуждат низките страсти. Тези срамни и покварени образи, гледани през едно омърсено въображение, покваряват моралните ценности и подготвят измамените и заслепени същества да отпуснат юздите на плътските страсти. Тогава следват грехове и престъпления, които принизяват съществата, създадени по Божия образ, до нивото на диви животни, потапяйки ги накрая във вечна смърт. Избягвайте да четете и да гледате неща, които ще предизвикат нечисти мисли. Пазете моралните и интелектуалните си сили. Не допускайте да се обезсилят и извратят чрез много четене дори на разкази.

Невъзможно е младите да имат здрав духовен разсъдък и правилни религиозни принципи, ако не четат с удоволствие Божието Слово. Тази книга съдържа най-интересната история, посочва пътя на спасението чрез Христос и може да е техен водач към по-пълноценен и по-добър живот. Те биха я признали за най-интересната книга, която са чели някога, ако въображението им не се бе извратило от измислени вълнуващи истории. Вие, които очаквате вашия Господ да дойде втори път, за да промени смъртните ви тела, трябва да се изкачите на едно по-високо равнище на действие. Трябва да работите на по-високо ниво, отколкото сте работили до сега, защото иначе няма да бъдете в числото на онези, които ще получат възможността да се докоснат до вечността.