ГЛЕДКИТЕ, ЗВУЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА

„Няма да положа пред очите си нещо подло. Мразя работата на изневерниците – тя няма да се прилепи до мене. Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мене; нищо нечестиво не ще познавам“ (Пс. 101:3,4).

Има основание да бъдете загрижени за децата си, които срещат изкушения, с които трябва да се сблъскват при всяка стъпка на развитие. Те ще виждат гледки, ще чуват звуци и ще бъдат подчинени на влияния, които деморализират и докато не бъдат изцяло защитени, ще покваряват сърцето им незабележимо, но сигурно, ще деформират характера.

Някои майки и бащи са толкова безразлични, толкова невнимателни да смятат, че няма значение дали децата им посещават църковно училище или обществено такова. „Ние сме в света – казват те – и не можем да излезем извън него“. Но, скъпи родители, можем да тръгнем по добър път извън света, ако изберем това. Можем да избегнем срещата с множество злини, които се увеличават толкова бързо в тези последни дни.

Измислените сцени на представления за будните умове на децата и младежите представляват запечатани за бъдещето реалности. Щом превратностите са предсказани и всички възможни ходове – описани, когато любими герои чупят бариерите на закона и себеобузданието, мнозина се повлияват от духа на тези представления. По този начин личности са довеждани до извършване на престъпления – в много случаи по-жестоки, отколкото тези, описани от чувствителни автори. Чрез подобни влияния обществото се деморализира. Семената на потъпкване на законността са разпръснати. Никой не бива да се учудва, че реколтата от престъпност е богата.

Реши твърдо: „Няма да прекарвам ценни моменти в четене на онова, което не ме ползва и което ме прави негоден да служа на останалите. Ще посветя времето и мислите си в придобиването на необходимото знание за служене на Бога. Ще затворя очите си за безсмислени и грешни неща. Ушите ми са Господни и няма да слушам коварните аргументи на врага. Моят глас няма да бъде подчинен на воля, която не е под влиянието на Божия Дух. Моето тяло е храм на Светия Дух и всяка сила на моето същество ще бъде отдадена на достойни занимания“.