Божията милост и нашата

Една легенда разказва за един равин, който приел уморен пътник да пренощува у дома му. След като разбрал, че гостът му е на почти сто години, равинът го попитал за неговата вяра. Човекът отговорил, че е атеист. Тогава равинът разгневен го из­пъдил навън с извинението, че не може да приеме в дома си безбожник. Старецът, без да проговори, се изгубил, накуцвайки в тъмнината.

Равинът отворил Писанието, но внезапно чул глас:

  • Синко, защо изхвърли този стар човек навън?
  • Защото е атеист и не мога да го изтърпя цяла нощ в дома си.

Гласът отговорил:

  • Аз съм го търпял сто години.

Тогава равинът бързо излязъл навън, настигнал човека, вър­нал го у дома и се отнесъл любезно с него.

 

Животът е десет процента такъв какъвто го направим и деветдесет про­цента как го приемаме.